Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działalność GUP

Cele na 2016 rok

I. Uzyskanie w wyniku działań Gdańskiego Urzędu Pracy minimum 6000 podjęć pracy przez osoby bezrobotne.

II. Objęcie aktywizacją zawodową (w formie staży, szkoleń, dotacji na działalność gospodarczą, refundacji wynagrodzeń) – minimum 2000 osób bezrobotnych.

III. Realizacja minimum jednego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- program aktywizacji osób do 30 r.ż. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – PO WER.

IV. Działania w ramach współpracy z pracodawcami.

1. Organizacja V Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza.
2. Wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników:

  •  realizacja ofert w ramach projektów rekrutacyjnych (koordynacja ofert pracy),
  • organizacja giełd pracy dla pracodawców.

3) Aktywne wsparcie dla pozyskania i utrzymania inwestorów (realizacja projektów rekrutacyjno-szkoleniowych, wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy).

4) Umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 Redakcja strony: Działalność GUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2356

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl